Пакет от промени в данъчното заканодателство предвижда проект за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Posted on Leave a commentPosted in Новини

Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност. Целта на […]