Подаване на годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ

Posted on Leave a commentPosted in Новини

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна […]

Длъжници на НАП получават е-съобщение за образувано изпълнително дело

Posted on Leave a commentPosted in Новини

Длъжниците на НАП, които са декларирали валиден електронен адрес, ще получават електронно съобщение за вече образувано по реда на Данъчно-осигурителния […]