Подаване на годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ

Posted on Leave a commentPosted in Новини

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна […]

Годишен финансов отчет на микро- и малки предприятия – съдържание и публикуване

Posted on Leave a commentPosted in Новини

Малките и микропредприятията представляват над 95% от предприятията в България и затова обръщаме специално внимание на минималните изисквания към съдържанието […]