Край на служебните бележки за доходите от 2020 г.

Posted on Posted in Новини

Подаването на служебни бележки за доходите да отпадне от 2020 г., предлагат от Министерството на финансите. Гражданите ще подават в НАП само годишна данъчна декларация, а фирмите ще изпращат на данъчните всяка година до 28 февруари цялата информация за доходите и удържаните налози. Това предвиждат промени в Закона за облагане доходите на физическите лица, предложени от МФ като част от промени в заключителните разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Към настоящия момент Националната агенция за приходите (НАП) не разполага с информацията, съдържаща се в служебните бележки за доходите от трудови правоотношения. В тази връзка се предлага същата да се предоставя от работодателите в справка по образец, а успоредно с това да отпадне задължението за издаване на служебните бележки.

По този начин целта на предлаганите изменения, освен отпадане на задължението за издаване на служебните бележки и задължението за прилагането им към годишната данъчна декларация, е предоставените данни автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, което значително ще опрости процеса на попълването и подаването им по електронен път.

Освен това всяко лице, което има ПИК, ще може да прави справки в обявените за него данни от съответния платец на доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато не се подава по електронен път.

В допълнение, промяната ще доведе до преодоляване на проблема, свързан със съхраняването на разпечатаните служебни бележки от работодателя, с оглед изискванията на новия регламент, касаещ защитата на личните данни, се казва в мотивите на МФ.

Предложено е и прецизиране на начина на закръгляване на годишните данъци върху доходите на физическите лица, така че дължимият данък за довнасяне по годишна данъчна декларация да се внася без стотинки, а само в левове. При съществуващия механизъм закръгляването към всеки пълен лев се прави след приспаданията за авансово удържан и внесен през годината данък, което се обезсмисля в случаите, когато от така формираната сума се правят и други намаления (например ползване на 5 % отстъпка или на данъчно облекчение за безкасови плащания), след които отново може да се стигне до довнасяне на стотинки. Посочената промяна се предвижда да се прилага и при деклариране на доходите за 2018 г.

Източник: https://www.economic.bg/bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *