Новини GDPR

Във връзка с осигуряването на защита на Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), моля да се запознаете с общите условия.

Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Accounting-S Sofia приема и прилага актуализирана политика за защита на Вашите лични данни, които сте ни предоставили.

За да можете да продължите да използвате нашият сайт, е необходимо да дадете съгласието си предоставените от Вас данни да бъдат обработвани за целите и съгласно условията, подробно описани на нашата страница.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни не се споделят с трети страни.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:
Когато обработваме Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от нас по всяко време.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни и можете да се свържете с нас по всяко време.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас.

Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.